Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Studiehelden.nl

Alles op deze site valt onder copyright van Eva Kilian.

Typefouten voorbehouden en kunnen verder geen rechten aan worden ontrokken.

Bij reservering van een cursus gaat het op volgorde van betaling, niet op datum van aanmelding.